JUDr. Matúš Meheš (1980)

r. 2008 – zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod č. 4591
r. 2006 - získal titul JUDr. zložením rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
r. 2004 - absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Právna prax

Od r. 2008 – advokát, advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš, s.r.o.
2007 – 2004 – advokátsky koncipient, advokátska kancelária
2004 – 2000 – právny asistent, advokátska kancelária
2000 – 1998 – právny asistent, exekútorský úrad

Jazykové znalosti

anglický a nemecký jazyk

Členstvo v profesijných združeniach:

Slovenská advokátska komora

Odborné zameranie:

Fúzie a akvizície, občianske právo, obchodné právo, korporátne právo