Našim klientom ponúkame komplexné riešenia. Máme vybudovanú vlastnú personálnu štruktúru zabezpečujúcu potreby našich klientov, popri ktorej spolupracujeme aj s externými advokátskymi kanceláriami. Taktiež spolupracujeme s notármi, exekútormi, audítormi, daňovými a finančnými poradcami, ako aj s rozsiahlou sieťou ďalších externých spolupracovníkov so zameraním na účtovnú, personálnu, stavebnú alebo realitnú oblasť, ale i v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnosti.

Našimi klientmi sú fyzické i právnické osoby, či už so slovenskou alebo zahraničnou majetkovou účasťou, pôsobiace vo finančnom sektore, IT sektore, stavebníctve, nábytkárskom priemysle, výrobe sanitárnej techniky, reklame, developerských projektoch, poľnohospodárstve a taktiež zaoberajúce sa poskytovaním služieb a energetiky.